A Tale of a Tub

30 augustus 2014, 08:48 | Jeroen

Vier jonge vrouwelijke curatoren starten een nieuw kunstinitiatief in Rotterdam en geven een voormalig badhuis een nieuwe bestemming.

Op zaterdag 30 augustus opent het nieuwe initiatief A Tale of a Tub haar deuren voor het publiek, met de tentoonstelling Z (as in Zigzag), met werk van Maurice Blaussyld (FR, 1960) en Kelly Schacht (BE, 1983). Vanuit het voormalige badhuis in het hart van het onlangs uitvoerig gerenoveerde Justus van Effencomplex (Spangen, Rotterdam), richt A Tale of a Tub zich op het vormgeven van alternatieve modellen voor de ontwikkeling en presentatie van hedendaagse kunst.

A Tale of a Tub

A Tale of a Tub zet zich in om nieuwe ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst te stimuleren en te onderzoeken op hun betekenis, binnen de kunst zelf en daarbuiten. Onderzoek, reflectie en dialoog staan centraal in het programma van A Tale of a Tub. Verweven met het presentatieprogramma wordt er een laagdrempelig publieksprogramma georganiseerd, dat bestaat uit performances, screenings, artist talks, publicaties, lezingen door curatoren, wetenschappers en theoretici en theorieontwikkeling, rondom de praktijk van de kunstenaars waar A Tale of a Tub mee werkt.

Justus van Effencomplex

A Tale of a Tub wil het artistieke proces en aanverwante onderzoektoegankelijk maken voor haar publiek, door een plek te bieden voorontmoeting en door het gesprek aan te gaan over de hedendaagse kunst. De naam A Tale of a Tub refereert zowel aan het voormalige badhuis als aan Justus van Effen, de cursiefjesschrijver die de beroemde satire A Tale of a Tub van de Engelse schrijver Jonathan Swift in het Nederlands vertaalde.

Ruimte voor onderzoek, dialoog en reflectie

A Tale of a Tub is in het leven geroepen door vier jonge, vrouwelijke curatoren: Nathanja van Dijk, Carolyn H. Drake, Fleur van Muiswinkel en Suzanne Wallinga. Deze professionals hebben de handen ineen geslagen, omdat zij signaleren dat er binnen de kunst behoefte is aan ruimte voor het aangaan van risico’s, het inslaan van nieuwe wegen en ruimte voor dialoog en reflectie. Juist in een tijd waarin de kunst in het nauw dreigt te komen, is deze ruimte volgens hen nodig voor
zowel de bevordering van de hedendaagse kunst, als de waardering van haar positie in onze eigen tijd. Vanuit hun academische achtergronden zetten de vier curatoren zich daarom in om nieuwe impulsen te geven aan de hedendaagse kunst in Nederland en om samenwerking aan te gaan met initiatieven in het buitenland.

Tentoonstelling: Z (as in Zigzag)

Het programma van A Tale of a Tub gaat van start met de tentoonstelling Z (as in Zigzag), met werk van kunstenaars Maurice Blaussyld (FR, 1960) en Kelly Schacht (BE, 1983).

Z (as in Zigzag) verbindt de geschiedenis van de locatie (het voormalige badhuis) met haar functie en positie nu en in de toekomst. Het Justus van Effencomplex is een openbare ruimte, maar wordt vaak ervaren als een besloten, intieme omgeving: een community midden in een eigenzinnige stadswijk. Hoe fungeert een kunstruimte in deze context? Wat gebeurt er met een plek die zich begeeft op het
spanningsveld tussen publiek en privaat, openbaar en besloten, verleden en toekomst, herinnering en ervaring?

Chapter I & Chapter II

De tentoonstelling Z (as in Zigzag) ontvouwt zich door de tijd. Op 30 augustus opent Chapter I en – na herinrichting – op 4 oktober Chapter II. Doordat de tentoonstelling zich in verschillende fases afspeelt, ontstaat er een wisselwerking tussen de werken in de tentoonstelling, onderling en tussen de tentoonstelling met de ruimte en haar omgeving. Zo kan de (kunst)ruimte in al haar facetten onder de
loep genomen worden.

Z (as in Zigzag) ontleent haar naam aan een televisie interview met Gilles Deleuze (1925-1995). Daarin stelt de Franse filosoof dat de letter Z een verbinding aangeeft tussen twee verschillende elementen, zoals de bliksem hemel en aarde verbindt. Het zijn connecties tussen elementen die niet altijd zichtbaar zijn, laat staan dat we ze direct begrijpen. Maar juist door de verbinding kan er inzicht ontstaan in de afzonderlijke elementen.

Z (as in Zigzag) gaat over aanwezigheid en afwezigheid, over de grenzen daartussen en over het moment waarop het niet-zichtbare ook het zichtbare bepaalt. De kunstenaars Blaussyld en Schacht onderzoeken hoe herinneringen in relatie staan tot ruimte en materiaal. Ze bevragen in hun werk de grenzen van het weten en de grenzen van onze ervaring van tijd en verandering. In deze zin verwijst de tentoonstelling tegelijk naar het openen van een nieuwe organisatie en
het opnieuw openstellen van de historische ruimte van het badhuis. Z (as in Zigzag) wil dan ook functioneren als belofte en als herinnering.

Over de kunstenaars

Maurice Blaussyld (1960, woont en werkt in Roubaix) onderzoekt in zijn werk de grenzen van de mens, en van het weten in relatie tot de wereld om hem heen – waarin de positie van de kunstenaar en het terugbrengen tot de essentie van het object centraal staan. Jan Hoet schrijft: “De werken van Maurice Blaussyld leven maar staan stil. Ze hebben in hun beweging het moment gevonden waarin een ordening opduikt. (…) In dat tussenmoment wordt het absoluut maar blijft het levend.”

Kelly Schacht (1983, woont en werkt in Gent) werkt met de grenzen van kunst en de institutionele ruimte en hoe deze hun uitwerking kennen in de waarneming van de bezoeker. Zij tast in deze tentoonstelling de randen van het badhuis en van de tentoonstelling af. Wat is de periferie van de tentoonstellingsruimte, die de plek ook definieert? Centraal hierin staat het idee van de broekzak en de tegenstelling
tussen publiek en privé. Ook werkt Schacht met het inzetten van suppoosten en bewoners als performers.

Informatie voor bezoekers:

De officiële opening van A Tale of a Tub & Z (as in Zigzag) Chapter I vindt plaats op zaterdag 30 augustus van 17 – 20 uur. Gelijktijdig met de opening vindt ook de inauguratie van de nieuwe galerieruimte van Wilfried Lentz plaats, op de tweede, derde en vierde verdieping van het badhuis.

De opening van Z (as in Zigzag) Chapter II vindt plaats op zaterdag 4 oktober van 17 – 20 uur.

A Tale of a Tub is iedere week geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13:00-18:00 en op afspraak. De toegang is gratis.

Adres:
Justus van Effenstraat 44
3027 TK RotterdamShare |

Gerelateerde artikelen