De Privacyrede

22 augustus 2016, 10:58 | Jeroen

Van kleuterklas tot universiteit: je ontwikkeling wordt nauwkeurig in de gaten gehouden. Is onbespied opgroeien nog mogelijk? Dit jaar spreekt datajurist prof. Mireille Hildebrandt De Privacyrede uit.

DE PRIVACYREDE


Altijd bij de les

Niet alleen de onderwijzer houdt scholieren en studenten in de gaten. Er komen steeds meer volgsystemen die gedrag en prestaties van jongs af aan in kaart brengen, beoordelen en sturen. Maar betekent leren niet juist dat je ook fouten mag maken?

In De Privacyrede van dit jaar deelt prof. Mireille Hildebrandt (RUN en Vrije Universiteit Brussel) haar visie op de verstrengeling van technologie en onderwijs.

Datum: 6 september 2016 – 20:00
Locatie: Academiegebouw (Aula) – Domplein 29, Utrecht
Entree: Gratis

Mireille Hildebrandt, hoogleraar ICT en Rechtsstaat aan de Radboud Universiteit, houdt zich bezig het functioneren van de rechtsstaat in cyberspace. Een bijzondere kruisbestuiving tussen recht en informatica die steeds belangrijker wordt, want we leven inmiddels aan de rand van Big Data Space, waar het recht van de sterkste geldt.Share |

Gerelateerde artikelen